Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo Nieuwsbrief № 177

 

Pateo Nieuwsbrief van zaterdag 18 november 2017 over Methusalem

Door op de betreffende link te klikken ga je gelijk naar dat gedeelte van deze nieuwsbrief.


Het doel van de prijsvraag over Henochs vader

Op vrijdag 3 november 2017 heb ik een prijsvraag uitgeschreven, zoals uitgelegd in de voorgaande Pateo Nieuwsbrief. Wie kan vertellen wie de werkelijke vader van Henoch uit het Bijbelboek Genesis was, die kon aanvankelijk tien afleveringen van Heelige Schrift TV naar keuze winnen, ter waarde van € 50. In het vierde hoofdstuk van Genesis lezen we in vers 17 dat Kaïn de vader was van Henoch, maar in het vijfde hoofdstuk van Genesis staat in vers 18 Jered vermeld als de vader van Henoch. Ik hoopte dat de deelnemers aan deze prijsvraag door deze (schijnbare) tegenspraak zelf op onderzoek zouden uitgaan. Helaas kwamen er aanvankelijk alleen maar antwoorden met Kaïn of Jered, en gaf vrijwel niemand blijk van zelf ook maar een detail te hebben onderzocht.

In een tweede poging om medemensen tot zelfstandig onderzoek aan te zetten heb ik de te winnen prijs een week later verhoogd naar € 120, namelijk twee jaar lang een gratis abonnement op Heelige Schrift TV, en ook heb ik in een nieuwe video diverse hints gegeven:

Nog steeds kwamen er vervolgens inzendingen met Jered of Kaïn, maar daarnaast waren er ook mensen die dachten dat het juiste antwoord Adam was, of zelfs God. En onder de overige antwoorden waren de volgende vermeende vaders van Henoch: Helios, Osiris en Metatron. En er was zelfs iemand die vond dat het goede antwoord zou zijn: Bereshit.

De prijsvraag loopt nog tot en met komend weekeinde, maar eerlijk gezegd verwacht ik niet langer dat er nog een prijswinnaar komt. Ik heb deze prijsvraag namelijk uitgeschreven om zo in contact te kunnen komen met slimme mensen die zowel “wakker” zijn als hier echt onderzoek naar willen doen. Deze prijsvraag trekt echte onderzoekers namelijk het spreekwoordelijke konijnenhol in, en dat gaat steeds dieper. Helaas durven klaarblijkelijk alle inzenders tot nu toe dit hol helemaal niet binnen te gaan, want blijven ze er op een veilige afstand naar staan kijken. Eerlijk gezegd begrijp ik dat niet. Komt dit door angst? Of door onwetendheid als gevolg van levenslange indoctrinatie? Of hebben we te maken met mentale degeneratie, met beschamende domheid als gevolg? Uiteraard weet ik dat veel mensen erg weinig tijd en energie beschikbaar hebben voor een prijsvraag als deze, want hun slavendom vergt nu eenmaal een andere besteding daarvan. Maar er zullen toch wel een paar mensen op deze planeet zijn die mij wel kunnen gaan helpen bij mijn werk? Of moet het echt allemaal van mij alleen komen?

Wie het konijnenhol wel was ingegaan, die had vroeg of laat ontdekt dat er is “gesleuteld” aan de leeftijden uit het vijfde hoofdstuk van Genesis. Blijkbaar waren de machtswellustelingen uit die tijd bang dat gewone mensen inconsistenties zouden vinden wanneer ze zelf met deze leeftijden zouden gaan rekenen. Nou, daar hoeven de machtswellustelingen van deze tijd zich absoluut geen zorgen meer over te maken, want de tegenwoordige gewone mens heeft wel iets beters en belangrijkers te doen dan Bijbelstudie.

Christenen geloven dat Bijbelstudie zou gaan over het aandachtig lezen van de teksten uit de Bijbel. Ze weten alleen niet dat de teksten die ze zo gelovig lezen door de machtswellustelingen uit het verleden zijn gemanipuleerd. In het jaar 405 van onze jaartelling heeft “Rome” de door deze machtswellustelingen goedgekeurde versie van de Bijbel uitgebracht in het Latijn (genaamd de Vulgaat), waarop nagenoeg alle huidige versies zijn gebaseerd. Maar twee eeuwen eerder was er ook al een Latijnse versie van deze Bijbelboeken, die weer was gebaseerd op de Griekse teksten, die vanaf het jaar 250 voor onze jaartelling zijn vertaald vanuit de boekrollen die in de taal Ketav Ivri waren geschreven. Vreemd genoeg weten Christenen helemaal niets van de werkelijke ontstaansgeschiedenis van de Schrift. Ook als het gaat over deze teksten is hun geloof gebaseerd op drijfzand.

Als ik het kan onderzoeken, dan kan jij het toch ook? Of ben ik misschien de enige die daartoe in staat is? Dat zou wel erg zorgwekkend zijn voor de mensheid, vind je niet?

Deze schandelijk leugen vinden we op Wikipedia: “De Septuagint of Septuaginta, vaak afgekort tot LXX (70 in Romeinse cijfers), is de naam voor de Griekse vertaling van de Tenach of Hebreeuwse Bijbel.” De waarheid is dat de Hebreeuwse versie van deze oude boeken pas vanaf ongeveer het jaar 800 van onze jaartelling tot stand is gekomen (afgestemd op de Vulgaat), en dat die Griekse teksten dus 1000 jaar (!) ouder zijn.

Het enige wat een echte onderzoeker (jij misschien?) hoeft te doen, is de leeftijden uit hoofdstuk 5 van Genesis op te schrijven voor zowel de LXX-versie als voor de Vulgaat-versie (of een versie die daarvan is afgeleid, zoals de Statenvertaling). Daarmee heb je een direct bewijs in handen voor de manier waarop de oorspronkelijke Bijbelteksen door “Rome” zijn gemanipuleerd. En nu ik dit heb onthuld, laten we dan ook gelijk maar eens zien wat “Rome” heeft geprobeerd verborgen te houden:

Het gaat over de leeftijd van Mathusala. In het Nederlands werd deze naam aanvankelijk vertaald met Methusalach, en later met Methusalem, maar andere spellingen van deze naam komen ook voor, zoals Matusalem. In de oorspronkelijke LXX-versie was deze Methusalem 167 jaren oud toen hij vader werd van Lamech, die op zijn beurt 188 jaren oud was toen hij vader werd van Noach. Van alle mannen die worden genoemd in Genesis 5 werd Methusalem, dus de opa van Noach, het alleroudst, namelijk 969 jaar. Deze hoge leeftijden en de eventuele betekenissen daarvan laat ik hier verder buiten beschouwing, want we kijken hier uitsluitend naar de letterlijke tekst.

In de Vulgaat-versie zijn nagenoeg alle leeftijden die de vaders uit Genesis 5 hadden toen de volgende generatie werd geboren met precies een eeuw verlaagd. Zo was Adam volgens de Vulgaat geen 230 jaren oud toen Seth werd geboren, maar 130 jaren oud. Alleen wordt Jared daarbij opvallend genoeg overgeslagen bij deze heimelijke aanpassing, en wordt er voor Methusalem 20 jaren bijgeteld (en er dus geen 100 jaren afgetrokken zoals bij vrijwel alle anderen). Misschien zou ik hiermee de prijsvraag nieuw leven in kunnen blazen, maar eerlijk gezegd heb ik het allang opgegeven. Was het jou wel gelukt om te achterhalen waarom “Rome” Methusalem 20 jaren ouder heeft gemaakt tijdens de geboorte van zijn zoon Lamech? Zo ja, stop dan nu met lezen, en ga alsnog op onderzoek uit.

Zie je wel, je leest gewoon door, dus had ik gelijk wat jou betreft. Toch hoop ik dat je mijn noodkreet wel hebt begrepen. Ik vind het namelijk echt niet fijn dat ik er blijkbaar alleen voor sta. Ik doe dit immers voor ons allemaal, en het zou zo prettig zijn wanneer er wereldwijd collega’s op zouden staan die me gaan helpen bij het doen van waarachtige Bijbelstudie. Ik hoop dan ook ten zeerste dat deze Pateo Nieuwsbrief me met deze nieuwe collega’s in contact gaat brengen.

Maar goed, jij wilt natuurlijk nog steeds weten waarom “Rome” met die leeftijden heeft lopen knoeien. Nu, tel dan maar gewoon bij elkaar op: (1) na 167 jaren wordt Methusalem vader van Lamech + (2) na 188 jaren wordt Lamech vader na Noach + (3) wanneer Noach 600 jaren oud is vindt de Vloed plaats, die 150 dagen aanhoudt. Methusalem is dus (167+188+600=) 955 jaren oud wanneer de Vloed is afgelopen. We weten verder dat hij stierf toen hij 969 jaren oud was, dus 14 jaren NA de vloed. Maar omdat verderop in Genesis staat dat alleen Noach met zijn vrouw en hun drie zonen plus diens vrouwen de Vloed zouden hebben overleefd was “Rome” zo “vrij” om Methusalems dood naar 6 jaren VOOR de Vloed te verplaatsen.

Wees nu eens heel eerlijk naar jezelf: had jij dit zelf ook kunnen ontdekken? Zo ja, ontdek je dan ook wat de reden is van al die andere leeftijdsveranderingen in de Vulgaat?


Pateo’s bibliotheek houdt permanent uitverkoop

Na het versturen van de voorgaande nieuwsbrief ontstond er een ware stormloop op de boeken uit de bibliotheek van Pateo. De uitverkoop van Pateo’s bibliotheek, zowel Nederlandstalig als Engelstalig, gaat ondertussen gewoon door totdat alle boeken zijn verkocht. Misschien ken je een bibliofiel die je de komende feestdagen blij kan maken met één of meer van deze bijzondere boeken. Binnenkort zal ik nog meer titels gaan toevoegen aan deze bibliotheek, wanneer ik daar tijd voor vrij heb gemaakt.


Twee gedrukte boeken voor de prijs van één

Graag wil ik het restant van de nieuwe gedrukte boeken van Pateo eerst opmaken voordat ik nieuwe boeken ga drukken. Momenteel zijn er nog twee boeken leverbaar in fysieke vorm, en dat zijn Toen er nog geen maan was (Over de ware menselijke geschiedenis) en Het Geheim van Genesis (Over het verhaal van onze taal). Normaal kosten deze boeken € 11 per stuk, maar wie deze boeken tussen nu en de komende Kerstdagen besteld krijgt twee boeken voor de prijs van één. Daar komen dan nog wel € 4,50 verzendkosten bij. Kortom doe jezelf of een vriend (m/v) twee hagelnieuwe boeken cadeau voor slechts € 15,50 inclusief verzending. Je kunt deze boeken desgewenst zelfs gelijk naar jouw vriend (v/m) laten sturen. Neem gewoon even contact met me op, en jouw bestelling wordt vervolgens snel in orde gemaakt.


Deze maand is PAWS TV van start gegaan

PAWS TV is de Engelstalige presentatieshow van de Pateo Academia for Wholly Science (afgekort als PAWS). Het onthult de grote problemen die er zijn, zowel in alles wat mainstream is, als in de vele alternatieven. In iedere aflevering presenteert het vervolgens Wholly Science als de oplossing. Zorg er daarom voor dat je geen enkele aflevering van deze revolutionaire serie mist!


Gemotiveerde tips blijven welkom

Diverse mensen sturen me geregeld tips toe, zowel video’s als artikelen. Daar ben ik doorgaans erg blij mee, mits even kort wordt aangegeven wat ik er mogelijk aan zou kunnen hebben. Door iets ongemotiveerd over de schutting op mijn bordje te gooien maak je mij echt niet blij. Dat soort berichtjes gaan dan ook linea recta richting het digitale “ronde archief” als je begrijpt wat ik bedoel.


Bewustzijnsontwikkeling vereist zelfkennis

Vroeg of laat kom je er achter dat bewustzijnsontwikkeling zonder zelfkennis is als een huis gebouwd op drijfzand. Het is een schijnontwikkeling, volledig gebaseerd op fantasie. Wie echt tot innerlijke vrede, tot Verlichting of tot God wil komen, die zal dus eerst zichzelf grondig dienen te kennen. En alleen wanneer je dit op een wetenschappelijke manier aanpakt, dan kun je jezelf uiteindelijk waarheidsgetrouw gaan zien. Zonder wetenschappelijke methoden blijf je jezelf namelijk zien zoals jij jezelf graag wilt zien. Nagenoeg alles wat te koop is op het gebied van “spiritualiteit” bevestigt jouw eigen zelfbeeld, en daarom is het ook zo populair. Maar het is juist nodig om jezelf te bestuderen als een nog onbekend verschijnsel. Daarom gebruik ik zeven verschillende zelfkennismethoden, want de kans dat iemand bekend is met alle zeven is erg klein.

Begrijp jij dat zelfkennis de basis vormt van bewustzijnsontwikkeling, neem dan in april of juni deel aan een (korte) cursusweek middenin de heerlijke natuur van het Duitse Sauerland. De korte cursusweek in april is van woensdag tot zondag (dus vier overnachtingen), en de gewone cursusweek in juni is van zondag tot zaterdag (dus zes overnachtingen). Kijk voor meer informatie op Levensenergie.be (met ‘be’ van be-wust be-leven).


Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

Pateo.NL : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)Af- of aanmelden

Dit is de honderdenzevenenzeventigste Nederlandstalige Nieuwsbrief van Pateo.NL. Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Bulletin @ Pateo.NL (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief is doorgestuurd, door jezelf of door iemand anders). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde e-mailadres te sturen, doe je het omgekeerde.


Deze Pateo Nieuwsbrief is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2017/11/18.