Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo Nieuwsbrief nr. 202

Pateo Nieuwsbrief van woensdag 21 juli 2021 over dwazen en wijzen


Door op de betreffende link te klikken ga je gelijk naar dat gedeelte van deze nieuwsbrief.


Begrijp jij de kern van mijn levenswerk?

Mijn naam is Johan Oldenkamp, en ik heb een wetenschappelijke methode ontwikkeld om tot de hoogste staat van bewustzijn te komen. Vrijwel niemand beseft namelijk dat wetenschap en spiritualiteit in feite twee zijden zijn van dezelfde medaille. Ik heb de onderliggende logica van deze gouden medaille mogen ontdekken.

De grootste belemmering om te kunnen ascenderen naar een hoger niveau van bewustzijn komt door het gewone taalgebruik. Daardoor rekenen gewone mensen zich rijker dan zij in werkelijkheid zijn. Zij menen bijvoorbeeld over een ziel en een geest te beschikken, maar wat zij met deze woorden bedoelen is slechts hun gevoel en hun denken.

Mijn wetenschappelijke ascentiemethode begint met het vanaf nul omscholen van ons begrip van de werkelijkheid. Alles wat we op school en daarna hebben geleerd mist namelijk een logisch fundament. Toch is kennis van de zogeheten natuurwetenschappen essentieel om volgens deze methode tot een hoger bewustzijn te komen. Anders zou het namelijk niets anders zijn dan luchtfietserij, net als vrijwel al het andere dat wordt aangeboden onder de noemer van spiritualiteit (maar hier volstrekt niets mee van doen heeft). Verwar verder universitaire theorieën niet met waarachtige Wetenschap, want die academische fictie zit boordevol cirkelredeneringen om te verhullen dat we hier in werkelijkheid met de bekende keizer zonder kleren te maken hebben.

Als twee zijden van dezelfde gouden medaille tonen zowel waarachtige Wetenschap als solide Spiritualiteit ons de logica achter de waargenomen werkelijkheid. Het enige verschil is dat Wetenschap de werkelijkheid opwaarts (van beneden naar boven) benadert, terwijl Spiritualiteit dit neerwaarts (van boven naar beneden) doet. Alleen waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit gaan halverwege in elkaar over.

Deze heelmakende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit heb ik (als grondlegger ervan) aangeduid met de meertalige aanduiding van ‘Wholly Science’. De feilloze methode die hierop is gebaseerd met wat ‘verlichting’ (of innerlijke bevrijding) wordt genoemd als gegarandeerd resultaat is het Wholly Science-opleidingsprogramma. Het introductiepakket om hiervan te proeven kost slechts € 17. Daarvoor ontvang je een e-boek (van 68 blz.) waarbij elk van de vijf hoofdstukken ook in een bijbehorende online videopresentatie wordt uitgelegd. Smaakt dit vervolgens naar meer, dan kun je verder gaan met dit opleidingsprogramma dat in totaal zeven niveaus omvat.

Een neveneffect van deze opleiding is dat jij jezelf steeds meer zult weten los te koppelen van die steeds verder doldraaiende maatschappij. Ook van de hier achter stekende agenda zul jij dan de onderliggende logica gaan begrijpen. Wholly Science is namelijk het allesomvattende paradigma waarmee de onderliggende logica op ieder terrein kan worden blootgelegd. Begin daarom liefst vandaag nog met het volgen van het Wholly Science-opleidingsprogramma. En ben je hier al mee begonnen, ga er dan snel verder mee.


Verstandige mensen bouwen hun huis op rots

Een belangrijk onderdeel van mijn levenswerk is het opnieuw vertalen van de Bijbel. Deze boekencollectie is niet alleen ’s werelds bestverkochte boek, het is ook het meest gemanipuleerde. Door telkens de meest oorspronkelijke tekst letterlijk te vertalen lukt het mij dankzij mijn kennis van Wholly Science keer op keer om tot de werkelijke Spirituele betekenis ervan door te dringen. Ik ben hier nu bijna vijf jaar mee bezig, en heb inmiddels twee Bijbelboeken compleet opnieuw vertaald en de echte betekenis ervan verklaard. Daarnaast heb ik van ongeveer de helft van de overige Bijbelboeken een deel opnieuw vertaald en geïnterpreteerd in de inmiddels 118 afleveringen van Heelige Schrift TV.

In aflevering 16 hiervan heb ik de Evangelisch gelijkenis besproken over het bouwen van het huis (zoals staat beschreven in Mattheüs 7:24–29). De dwaas bouwt dit op zand, en de wijze op rots. De gangbare interpretatie van deze uiterst belangrijke parabel slaat de plank volkomen mis. Daarin wordt abusievelijk beweerd dat die wijze een rotsvast geloof zou hebben. Het is echter de dwaas die de gelovige is, want wie ergens in gelooft weet het domweg niet zeker. En wat er kan gebeuren met huizen die op zand staan hebben we vorige week op de televisie kunnen zien. Het maakt niet uit hoe sterk het huis zelf is, want indien het niet op rotsvaste ondergrond staat, kan het instorten wanneer dit zand wordt weggespoeld.

Zoals ik in die aflevering uitleg staat het “huis” symbool voor ons begrip van de werkelijkheid. Ieder van ons is verantwoordelijk voor ons eigen “huis”. Iedereen die dit “huis” niet zelf heeft gebouwd is een dwaas, en dit geldt derhalve voor vrijwel alle mensen. De werkelijkheid is namelijk niet zoals we dit op school hebben geleerd of zoals dit door andere verdwaasden aan ons is verteld. Dat gaat namelijk alleen maar over de illusionaire werkelijkheid, die in Wholly Science wordt aangeduid als de Schaduwwereld. Een wijze weet dit, en bouwt daarom diens “huis” op uitsluitend zaken die zeker zijn (de keiharde waarheid).

Kort samengevat: een dwaas gelooft en een wijze weet. Dit heeft ook alles te maken met het nieuwe tijdperk waarin we zijn aanbeland (sinds 2012). Het centrale thema in het afgelopen Pisces-tijdperk was ‘geloven’. Ruim tweeduizend jaar hebben we geloofd in redding van buitenaf, en de overgrote meerderheid van de mensen doet dit nog steeds. Maar het centrale thema in het huidige Aquarius-tijdperk is ‘weten’. Het nieuwe en allesomvattende paradigma in dit nieuwe tijdperk is Wholly Science, omdat het wijze mensen in staat stelt om uiteindelijk alles te weten te komen, inclusief zelfbevrijding van binnenuit!

De oorspronkelijke betekenis van het sterrenbeeld Aquarius is ‘Heer van het water’. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat deze bewustzijnsenergie boven het “water” staat, doelend op ons vloeibare gevoel. En net als vissen zich niet bewust zijn van wat water is (omdat het voor hen overal is), zo helpt de bewustzijnsenergie van Pisces ons niet om onze eigen gevoelens te overstijgen. Sterker nog, alle pseudo-“spiritualiteit” inclusief iedere religie is juist gebaseerd op deze energie en houdt gelovigen daardoor gevangen in hun eigen illusies. Gelovigen zijn hierdoor zelfs zo gehersenspoeld dat zij menen dat hun geloof (in hun eigen gevangenis) hun kracht zou zijn. Zij hypnotiseren zichzelf en komen er pas na hun fysieke dood achter dat ze gevangen zitten.

Maar deze geloofsgevangenis is veel groter dan alleen maar iemands religieuze dogma’s. Het omvat namelijk iedere vorm van geloof, waarbij geloof niets anders is dan een verhulling van het gemis aan weten. Iemand die iets zeker weet heeft geen behoefte aan geloof. Alleen mensen die iets niet zeker weten zoeken hun toevlucht in (bij-) geloof. Alle gelovige mensen zijn dwazen.

Wie gelooft in een religie, ongeacht of dit georganiseerd, oud of modern is, die is een dwaas. Wie gelooft in het nieuws dat ons wordt voorgeschoteld is een dwaas. Wie gelooft in alles wat regulier is, zoals de reguliere ziektebestrijding, de reguliere overheid, het reguliere geld en niet te vergeten de reguliere “wetenschap”, die is een dwaas. Vooral dat laatste vraagt om extra toelichting, want onwetende mensen willen maar niet beseffen dat reguliere “wetenschap” een geloofssysteem is, dat ik aanduid als sciëntisme. Dit sciëntisme heeft evenveel met waarachtige Wetenschap te maken als een bordeel met kuisheid. Het is daarom niets anders dan de keiharde (rotsvaste) waarheid om iedereen die sciëntisme belijdt aan te duiden als een mentale prostitué.

Nu hierboven haarfijn het verschil is uitgelegd tussen de gelovende dwazen en de wetende wijzen, laten we dan vervolgens eens naar de actualiteit kijken. Is de mondiale waanzin die steeds waanzinniger wordt de schuld van de dwazen of van de wijzen? En waarom zijn de dwazen zelfs zo verdwaasd dat zij nu maar proberen de wijzen de schuld ervan in de schoenen te schuiven?

Ik stel hier deze vragen om jou als lezer aan te moedigen hier zelf over na te denken. Zelf heb dit ik lang geleden al gedaan, zelfs voordat deze waanzin werd uitgerold. Hieronder staan mijn bevindingen. Maar zoals altijd vraag ik jou met klem om hier geen woord van te geloven. Vanaf mijn eerste onthullende presentatie in 2008 vraag ik dit al aan mijn publiek. Ik hoop dat steeds meer mensen echt gaan begrijpen wat ik hiermee bedoel, namelijk “bouw jouw huis op rots!”

Het geloof van de dwazen brengt de mensheid en het biologische leven op deze bijzondere planeet steeds verder in de problemen. Indien deze dwazen zouden willen luisteren naar minimaal één wijze kan dit de ommekeer betekenen. Maar die wijze moet daarvoor dan wel in actie komen. Dat is dan ook precies de boodschap van het lied dat zanger Stef Bos (1961), bekend van ‘Papa’ (“ik lijk steeds meer op jou”), onlangs heeft geschreven: ‘Iemand moet het doen’.


Verbind je met gelijkstemden

De dwazen lijken in de meerderheid te zijn, maar dat komt omdat de wijzen (in opleiding) minder goed te herkennen zijn. Zouden zij allemaal opengeklapte oogkleppen dragen, dan zouden we zien dat we met veel meer zijn dan we dachten.

Niets menselijks is ons vreemd. Ik wil me graag verbonden voelen met gelijkgestemden, en ik weet zeker dat dit ook voor jou geldt.

Iedereen die minimaal het introductiepakket voor het Wholly Science-opleidingsprogramma heeft aangeschaft is iedere dinsdagavond welkom bij onze online studiegroepbijeenkomsten. En ben je de Engelse taal voldoende meester, dan ben je ook op de zondagmiddag welkom. De aanvangstijden en overige informatie vind je via Pateo’s agenda.


Frequentie van deze nieuwsbrief

Alleen wie serieuze belangstelling heeft getoond in Wholly Science ontvangt iedere nieuwsbrief. Deze 202e editie is als uitzondering toch maar weer eens verstuurd naar alle nieuwsbriefabonnees. Wil je voortaan geen nieuwsbrief meer missen, schaf dan in ieder geval het hierboven genoemde introductiepakket aan. Mocht je echter geloven dat je ook zonder Wholly Science tot de Waarheid zou kunnen komen, dan is dat behoorlijk dwaas van jou. En aan dwazen wil ik geen tijd noch energie verspillen. Maar passieve dwazen kunnen gelukkig wel tot actieve inkeer komen, en daarom stuur ik deze nieuwsbrief toch maar weer eens naar al die duizenden nieuwsbriefabonnees.

Wellicht voel jij je nu beledigd. Je hebt jezelf immers weten te bevrijden uit tal van mainstream leugens, want anders zou je geen abonnee op deze nieuwsbrief zijn. Maar waarom noem ik jou dan toch een dwaas. Dat is omdat je zonder Wholly Science gevangen blijft in al die alternatieve leugens, waarvan New Age hofleverancier is. Zonder Wholly Science kun je namelijk niet echt wakker worden, want ook daar zijn namelijk gradaties van. De grootste valkuil is geloven wakker te zijn zonder te weten wie jij werkelijk bent. Wholly Science stelt je daartoe in staat, maar besef wel dat waarachtige zelfkennis even zoet is al pure citroensap. Dwazen zijn hun hele leven bezig de confrontatie met hun ware zelf uit de weg te gaan door te dagdromen dat zij hun ware zelf al zouden zijn. Daarom noem ik jou een dwaas, want dit geldt immers ook voor jou. Evenzo geldt dit voor mij en de overige serieuze Wholly Science-studenten, alleen weten wij wel dat ons gewone zelf een zelfgeschapen illusie is. En daarom zijn wij geen dwazen meer, maar wijzen in opleiding.


Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

Pateo.NL : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)Af- of aanmelden

Dit is de tweehonderdentweede Nederlandstalige Nieuwsbrief van Pateo.NL. Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Bulletin @ Pateo.NL (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief naar jou is doorgestuurd, zowel vanuit jouw vorige e-mailadres als door iemand anders). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde e-mailadres te sturen, doe je het omgekeerde (wanneer je nog niet op de mailinglijst staat).


 

Deze Pateo Nieuwsbrief is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/07/22.