Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo Nieuwsbrief № 204

Pateo Nieuwsbrief van zaterdag 11 september 2021 over wat je ziet is wat je krijgt


Door op de betreffende link te klikken ga je gelijk naar dat gedeelte van deze nieuwsbrief.


Wat je ziet is wat je krijgt

Het is veelal contraproductief om anderen iets te willen laten zien, zoals jij het ziet. Zij krijgen namelijk iets heel anders te zien indien zijn het niet op precies dezelfde manier zien zoals jij. Om tot overeenstemming te kunnen komen, dienen we daarom niet de uitkomst van wat we zien voorop te stellen, maar de manier waarop we tot dit inzicht zijn gekomen. We moeten dus niet stijfkoppig bij het einde blijven hangen, maar daarentegen juist respectvol bij het begin beginnen. Door de ander vanuit een gemeenschappelijke ondergrond stap voor stap mee te nemen in de ontstaansgeschiedenis van een bepaalde zienswijze zijn wij in staat om ieder verschil van inzicht te overbruggen. Dit is dringend nodig, wat de controverses nemen de laatste tijd niet alleen in aantal toe, maar vooral ook in hevigheid.

In plaats van te oordelen of iets al dan niet waar is, en of iemand wel of geen gelijk heeft, vraagt de huidige tijd om een meer constructieve aanpak. Deze aanpak is overigens niet nieuw en werd zo’n 2500 jaar geleden al gebruikt door Socrates, namelijk de dialoogvorm. Via de socratische dialoog, ook wel de dialectische methode genoemd, begint de gezamenlijke verkenning vanaf een gedeeld vertrekpunt om vervolgens al vragend tot een gezamenlijke waarheid te kunnen komen.

Een essentiële voorwaarde voor een constructieve dialoog is dat de gesprekspartners een open houding hebben, en derhalve niet worden beperkt door dogma’s of vooroordelen. De zienswijze die aldus in samenspraak wordt opgebouwd is daardoor per definitie logisch en bevat uitsluitend gedeelde waarnemingen, dat wil zeggen feitelijkheden die door iedere gesprekspartner zelf kan worden geverifieerd.

Deze constructieve gespreksvorm is in de huidige tijd cruciaal, omdat we in een overgang zitten naar een nieuw begrip van de werkelijkheid. Het oude begrip heeft ons gebracht tot waar we nu zijn, maar momenteel belemmert dit oude begrip ons om verder te kunnen gaan. Alleen door over te stappen op dat nieuwe begrip kunnen we als mensheid en aardbewoners een begin gaan maken met het oplossen van de problemen die vanwege dat oude begrip steeds groter worden.

Het oude begrip is gebaseerd op controle, dwang en overheersing. Bij kunstmatige systemen werkt dit prima, maar niet bij alles wat natuurlijk is. Vanwege dit oude begrip worden natuurlijke processen dan ook steeds verder verstoord. Hoe langer het oude begrip doorgaat met regeren op deze planeet, des te groter zullen de problemen worden in de natuurlijke processen van mensen, dieren, planten en zelfs van de planeet waarop we wonen.

De “oplossingen” die vanuit het oude begrip worden bedacht om deze problemen tegen te gaan werken averechts. Iedereen die onbevooroordeeld naar deze natuurlijke processen durft te kijken kan niet anders dan concluderen dat we de verkeerde kant op gaan. Deze “oplossingen” richten zich namelijk alleen op de symptomen, en niet op de oorzaken. De werkelijke oorzaken kunnen we pas gaan zien vanuit het Nieuwe Begrip, want die oorzaken komen namelijk door onze manier van kijken.

Ik zie het als mijn taak om iedereen die daarvoor open staat dit Nieuwe Begrip bij te brengen. Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat de waarnemer niet losstaat van hetgeen wordt waargenomen. Die waarneming wordt namelijk ingekleurd door het bewustzijn van de waarnemer, die daar doorgaans niet bewust van is. Daarom krijg je wat je ziet. Ben jij klaar voor dit Nieuwe Begrip, verdiep je dan in Wholly Science.

Wat je ziet is wat je krijgt

Mocht je echter menen dat jij dit Nieuwe Begrip niet zou hoeven te leren, dan realiseer jij je blijkbaar nog niet dat jij vanwege jouw oude begrip een onderdeel van het probleem bent. Zelf ben ik liever onderdeel van de oplossing.


Zelfkennis staat centraal in het Nieuwe Begrip

Zonder zelfkennis is niemand in staat om de werkelijkheid te doorgronden. In de maand oktober worden weer vijf verschillende online zelfkennisworkshops aangeboden. Gezamenlijk kost de deelname aan deze reeks € 110. Wholly Science-studenten vanaf Niveau 2 krijgen 50% korting. Iedere deelnemer ontvangt niet alleen de betreffende e-boeken, maar ook de video-opname van iedere workshop. Meld je snel aan, want het aantal deelnemers is beperkt, en de deelname is op volgorde van aanmelding inclusief betaling.

Neem deel aan vijf online zelfkennis-workshops

9/11 is alweer 20 jaar geleden

De bizarre gebeurtenissen op 9/11 hebben veel mensen wakker gemaakt, maar de huidige plandemie maakt nog veel meer mensen wakker. Wakkere mensen beseffen dat beide noodgrepen zijn vanuit het oude begrip. Laten we daarom 9/11 jaarlijks vieren als het einde van het oude begrip, waardoor er ruimte komt voor het Nieuwe Begrip.


Nieuw boek over hoe de Bijbel te bestuderen

Zoals ik al veel vaker heb benadrukt is de Bijbel het belangrijkste boek op deze planeet. Wie er echter ook maar een woord van gelooft zal nooit begrijpen waarom dit het Woord van God is. Bovendien vormen het Oude Testament en het Nieuwe Testament samen één geheel, dat ik de ‘Christelijke Waarheid’ noem. De grootste belemmering om tot deze Christelijke Waarheid door te kunnen dringen is luiheid in het algemeen, en mentale luiheid in het bijzonder. Iemand die lui is wordt in de Bijbel een “zwijn” genoemd, en de diepzinnige spirituele waarheden die verstopt zitten in de Bijbelse verhalen worden vergeleken met “parels”. Ben jij geen lui “zwijn”, en wil jij weten hoe jij zelf deze “parels” kunt leren vinden, bestel dan dit 55e boek van mijn hand (dat alleen als e-boek beschikbaar is). Het eerste hoofdstuk is gratis, en indien jij inderdaad geen lui “zwijn” bent, dan zijn de overige zes hoofdstukken dat ook.


Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

Pateo.NL : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)Af- of aanmelden

Dit is de tweehonderdenvierde Nederlandstalige Nieuwsbrief van Pateo.NL. Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Bulletin @ Pateo.NL (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief naar jou is doorgestuurd, zowel vanuit jouw vorige e-mailadres als door iemand anders). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde e-mailadres te sturen, doe je het omgekeerde (wanneer je nog niet op de mailinglijst staat).


Deze Pateo Nieuwsbrief is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/09/11.