Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo Nieuwsbrief nr. 206

Pateo Nieuwsbrief van zaterdag 30 oktober 2021 over Bijbelstudie


Door op de betreffende link te klikken ga je gelijk naar dat gedeelte van deze nieuwsbrief.


De noodzaak van Bijbelstudie: over de adelaar en de gier

Wie zoekt zal vinden, maar je moet wel weten waar je het moet zoeken. Keer op keer vind ik de antwoorden die ik zoek in de Bijbel. Ik weet daarom inmiddels zeker dat Bijbelstudie noodzakelijk is voor ieder mens, want de Bijbel staat los van ieder geloof, religie of welke stroming daarbinnen dan ook. Bijbelstudie heeft ook niets met geloven te maken, en alles met weten. De Bijbel is namelijk een Wetenschappelijk Boek. Er zijn echter twee grote problemen met wat doorgaans wordt verstaan onder de ‘Bijbel’. Ten eerste zijn de gangbare vertalingen van deze boekenbundel niet gebaseerd op de oorspronkelijke versies van de meest oude boeken (of boekrollen). En ten tweede begrijpt vrijwel niemand dat niet alleen de parabelen een diepere betekenis hebben, maar dat dit ook geldt voor alle vermeende “historische” beschrijvingen. Aan de hand van vijf (slot-) verzen uit het 39e hoofdstuk van het Bijbelboek Job zal ik dit hier illustreren.

In de Statenvertaling (uit 1637) lezen we:

29 Vliegt de sperwer door uw verstand, en breidt hij zijn vleugelen uit naar het zuiden?
30 Is het naar uw bevel, dat de arend zich omhoog verheft, en dat hij zijn nest in de hoogte maakt?
31 Hij woont en vernacht in de steenrots, op de scherpte der steenrots en der vaste plaats.
32 Van daar speurt hij de spijze op; zijn ogen zien van verre af.
33 Ook zuipen zijn jongen bloed; en waar verslagenen zijn, daar is hij.

In de Herziene Statenvertaling (uit 2010) is daarvan gemaakt:

29 Is het vanwege uw inzicht dat de valk vliegt, en zijn vleugels uitspreidt naar het zuiden?
30 Is het op uw bevel dat de arend zich verheft, en dat hij zijn nest in de hoogte maakt?
31 Hij woont en overnacht in de rots, op de punt van een rots, een vesting.
32 Daarvandaan speurt hij naar voedsel; zijn ogen zien van veraf.
33 Zijn jongen slurpen bloed; waar dodelijk gewonden liggen, daar is hij.

En in de daarop gebaseerde BasisBijbel (uit 2013) staat:

29 Is het aan jouw wijsheid te danken dat een sperwer vliegt? Dat hij zijn vleugels uitslaat naar het zuiden?
30 Heb jij de arend bevel gegeven om op te stijgen en zijn nest hoog op de rots te bouwen?
31 Hij woont en slaapt hoog op de rots, op rotsen en bergtoppen.
32 Van daar speurt hij naar eten. Zijn ogen turen in de verte.
33 Zijn jongen slurpen bloed. Waar doden liggen, is de arend te vinden.

Deze drie versies wijken op het cruciale punt sterk af van de Nieuwe Bijbelvertaling (uit 2004):

26 Is het aan jouw wijsheid te danken dat de valk opstijgt en zijn vleugels spreidt om zuidwaarts te trekken?
27 Vliegt de gier weg als jij hem beveelt, om zijn nest hoog in de bergen te bouwen,
28 op een rots waar hij woont en overnacht, op een richel, een onbereikbare piek?
29 Van daar spiedt hij naar prooi, zijn oog speurt in de verste verten.
30 Zijn jongen slurpen bloed; waar gevallenen liggen, daar is hij.

Om te beginnen zijn de versnummers anders, maar het grootste verschil is dat er in plaats van de arend in de Statenvertaling de gier wordt genoemd in de Nieuwe Bijbelvertaling. Wanneer jij deze tekst op jou laat inwerken, gaan de onderste drie verzen dan over een arend of een gier?

De arend of adelaar is als de koning van de vogels. Daarom kozen het Romeinse Rijk, het Derde Rijk van Nazi-Duitsland en tegenwoordig de USA alle drie de adelaar als symbool voor hun militaire macht. Terwijl de adelaar als verheven en goed wordt beschouwd, zien we de lijkenpikkende gier als laag-bij-de-gronds en verachtelijk. Hoe kan het nu dat juist deze twee soorten roofvogels zijn verwisseld in bovenstaande Bijbelvertalingen? Deze vraag kunnen we alleen maar beantwoorden indien we teruggaan naar de meest oorspronkelijke brontekst.

Al vijf jaar lang ben ik bezig om de Bijbel woord voor woord te vertalen vanaf de meest oorspronkelijke brontekst. Dat is namelijk noodzakelijk. Want indien het essentiële onderscheid tussen een gier en een adelaar al niet is begrepen door de vertalers, welke blunders zijn er dan nog meer gemaakt? Hoe dom moet een vertaler zijn geweest om niet in te zien dat het niet de jongen van een adelaar zijn die bloed “slurpen”, maar natuurlijk die van de gier. En evenzo komt niet de adelaar op lijken af, maar uiteraard de lijkenpikkende gier. Zelfs een kind kan begrijpen dat de Statenvertaling hier de plank volkomen misslaat, en daarmee ook alle vertalingen die hierop zijn gebaseerd.

Kortom, de gangbare versies van de Bijbel zijn NIET het Woord van God. De oorspronkelijke teksten van de Schrift dienen we te beschouwen als Rechtsgeldige toezeggingen door God aan ons, maar doordat er is geknoeid met deze teksten zijn de gangbare vertalingen Wettelijk gezien ongeldig geworden. Wil je weten waar het Woord van God werkelijk over gaat, dan dien je letterlijke vertalingen van de oorspronkelijke Geschriften te bestuderen. Dat is namelijk de enige manier. Wie iets anders denkt houdt zichzelf voor de gek. Zou jij met een verkeerd vertaald contract naar de rechter stappen om jouw gelijk te halen? Ik niet, want de Rechter waar we het hier over hebben is namelijk Alwetend!

In de oorspronkelijke tekst van het Bijbelboek Job worden drie soorten (roof-) vogels genoemd (en niet twee, zoals in alle foute vertalingen), namelijk de havik (ook te vertalen als buizerd, valk of sperwer), de adelaar (of arend) en de gier (of condor). Weet jij waar drie soorten symbool voor staan? Ik wel!

De correcte vertaling van deze vijf verzen lezen we in Pateo’s Herstelde Bijbel (vanaf 2021):

26 En vanuit Uw hogere kennis staat de havik hoog met vaste vleugels, speurend naar het zuiden.
27 En op Uw bevel rijst de adelaar op. Maar de gier zit op zijn nest, 28 op een rotspunt en verborgen.
29 Daar zoekt hij voedsel. Zijn ogen spieden van ver.
30 En zijn jongen bevuilen zichzelf met bloed, en waar stervenden ook mogen zijn, onmiddellijk bevinden zij zich.

Voel jij diep van binnen dat jij wordt aangetrokken tot het Woord van God, ga dan aan de gang met waarachtige Bijbelstudie. Er zal dan letterlijk een wereld voor jou opengaan, waarin woorden tekortschieten om jouw dankbaarheid hiervoor te beschrijven. Dat is namelijk bij mij gebeurd, en ook bij velen die samen met mij de Bijbel bestuderen als abonnee op Heelige Schrift TV.

Trap dus niet in de valkuil van alles wat tegenwoordig te koop is onder de noemer van “spiritualiteit”, inclusief alle religies. Iedereen die dat wel doet overtreedt het Eerste Gebod. In de steeds verder doldraaiende “gewone” wereld is overal misleiding en regeert de leugen. Dat betreft niet alleen “wetenschap”, “gezondheid”, “duurzaamheid”, “waarheid” en niet te vergeten “geld”, maar niet in de laatste plaats dus ook “spiritualiteit”. En maak jij je druk om al die onwaarheden in plaats van dat je doet wat God van ons vraagt, ook dan ben je erin getrapt.


Leergang Levende Bijbelstudie start op 15 januari 2022

Van januari tot en met juli 2022 wordt telkens tijdens het derde weekeinde van de maand een bijeenkomst in het midden van Noord-Nederland gehouden in het kader van de Leergang Levende Bijbelstudie. Na afloop hiervan weet iedere deelnemer wat de onderliggende betekenis is van de belangrijkste verhalen uit de Bijbel. Voorkennis is niet vereist, maar enige basiskennis van Wholly Science strekt wel tot aanbeveling. Kijk voor meer informatie hierover op Pateo’s activiteitenagenda.


Wholly Science is de sleutel die de Bijbel opent

Dankzij mijn kennis van Wholly Science lukt het mij iedere keer opnieuw om van schijnbaar onbegrijpelijke Bijbelteksten de diepere betekenis bloot te leggen. Dat heb ik vijf jaar lang gedaan middels videopresentaties, en dat doe ik tegenwoordig via uitgeschreven teksten (genaamd het Extra Testament). Dat zou op zich al voldoende bewijs moeten zijn van de juistheid van Wholly Science. Maar is er toch meer voor nodig om jou hiervan te overtuigen, lees dan eens wat gevorderde studenten zeggen over de meerwaarde van Wholly Science. Ik raad dan ook iedereen indringend aan om zo snel mogelijk te starten met de bestudering van Wholly Science of om hiermee verder te gaan. Bedenk daarbij dat een mens nooit te oud is om te leren, en eveneens dat jong geleerd leidt tot oud gedaan. Doe het dus nu, voordat het straks misschien te laat is.


Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

Pateo.NL : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)Af- of aanmelden

Dit is de tweehonderdenzesde Nederlandstalige Nieuwsbrief van Pateo.NL. Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Bulletin @ Pateo.NL (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief naar jou is doorgestuurd, zowel vanuit jouw vorige e-mailadres als door iemand anders). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde e-mailadres te sturen, doe je het omgekeerde (wanneer je nog niet op de mailinglijst staat).


Deze Pateo Nieuwsbrief is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/10/30.