Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo Nieuwsbrief nr. 211

Pateo Nieuwsbrief van vrijdag 20 mei 2022 over het nazisme


Door op de betreffende link te klikken ga je gelijk naar dat gedeelte van deze nieuwsbrief.


Waarvan is ‘nazi’ nu precies de afkorting?

Twaalf jaar geleden gaf ik in het Amstelkwartier te Amsterdam een middagpresentatie voor de camera’s van WDRO-tv, de omroeporganisatie van verhalenverteller Willem de Ridder (1939). Aan het begin hiervan vestigde ik de aandacht even op de aanduiding ‘nazi’. Volgens de gangbare interpretatie zou dit namelijk een afkorting zijn van nationaalsocialisme, wat in het Duits ‘Nationalsozialismus’ is. Maar dit is natuurlijk volkomen lariekoek, want in welke andere afkorting wordt in plaats van de eerste, opeens de tweede lettergreep van een (deel-) woord gebruikt? Indien ‘nationaalsocialisme’ wordt afgekort (of het nu in het Duits of Nederlands is), dan resulteert dit uiteraard in ‘naso’. Iedereen zou dit moeten kunnen begrijpen.

Maar waarom is dan toch voor ‘nazi’ gekozen? De historische waarheid is dat het nationaalsocialisme in het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw op zichzelf onvoldoende draagkracht had. Daarom werd uiteindelijk in het grootste geheim een alliantie gesloten met het zionisme. De onmiskenbare waarheid is namelijk dat ‘nazi’ de afkorting is van de heimelijke collaboratie tussen het Duitse nationaalsocialisme en het mondiale zionisme. Het waren en zijn bovendien de zionisten die een diepgewortelde haat koesteren tegen de gelovigen die uitsluitend de Tanakh als gezaghebbende boekenbundel beschouwen en zich derhalve nadrukkelijk distantiëren van het zionistische streven om een aards rijk te willen stichten. In feite misbruiken de zionisten het Yehudisme om er hun ongekende machtshonger achter te verbergen. Nu valt misschien ook te begrijpen dat nazi-leider Adolf Hitler (1889 – 1962) een kleinzoon was van de zionist Salomon von Rothschild (1774 – 1885), iets wat onlangs weer even werd aangestipt door de Russische minister van Buitenlandse Zaken.

De werkelijke doelstelling van het nazisme (met openlijke steun vanuit het Vaticaan overigens) was en is het realiseren van een fascistische heerschappij op mondiaal niveau. Dit totalitaire regime tolereert uitsluitend de aan de massa opgedrongen “waarheid”, waarbij individuele keuzevrijheid tot een mensonwaardig minimum is gereduceerd. Onwetende mensen menen dat het nazisme de vorige grote oorlog zou hebben verloren. De wellicht verontrustende waarheid is echter dat de fascisten deze oorlog al lang en breed hadden gewonnen voordat deze uitbrak, omdat zij als poppenspelers in iedere grote oorlog achter en boven beide strijdende kampen staan. Direct nadat aan het oorlogsgeweld een einde was gekomen hebben deze machthebbers dan ook de Verenigde Nazi’s opgericht als hun mondiale fascistische uitvoeringsorganisatie. Deze VN heeft vervolgens in zeer korte tijd het afpakken van Palestijns grondgebied gelegaliseerd, zodat de zionisten konden beginnen met het stichten van hun rijk.

Het nazisme is anno 2022 allesbehalve slechts geschiedenis. Zelfs de gecontroleerde propagandamachines van de reguliere media kunnen niet verhullen dat na de door de CIA georganiseerde regimewisseling (of revolutie) in Oekraïne er een nazi-regering aan de macht is gekomen (dat eufemistisch ‘extreemrechts’ wordt genoemd). Het apartheidsregime van Zuid-Afrika hebben we destijds (uiteindelijk) massaal veroordeeld, maar over het apartheidsregime in Israël durft nog steeds bijna niemand iets te zeggen, laat staan over het apartheidsregime in Oekraïne. Maakt het iets uit welke bevolkingsgroep er nu precies wordt geterroriseerd door een overduidelijk fout regime? Nee, natuurlijk niet! Het is volstrekt onacceptabel om mensen anders te behandelen vanwege hun etniciteit. Punt! Mensen met een andere huidskleur mogen nooit en te nimmer worden gediscrimineerd, en dat geldt evenmin voor alle Palestijnen, Russen, Oeigoeren en Koerden, om maar enkele voorbeelden te noemen.

De neppandemie van de voorgaande jaren heeft de mondiale overheersing door de fascisten in een uiterst gevaarlijke stroomversnelling gebracht. In die middagpresentatie van twaalf jaar geleden heb ik hier al zeer expliciet voor gewaarschuwd. Luister bijvoorbeeld maar eens naar mijn woorden op 1 uur en 31 minuten van deze video. Ik weet dus al heel lang wat het werkelijke probleem is, maar ik ben daar gelukkig niet in blijven hangen. De laatste jaren werk ik onafgebroken aan de mondiale oplossing, want daarvoor dienen we als mensheid eerst naar een hoger niveau van bewustzijn te gaan. Wil jij daaraan een bijdrage leveren, begin dan bij jezelf!


Taal is het instrument van ons bewustzijn

Nu we weten dat ‘na-zi’ de samenzwering is tussen nationaalsocialisme en zionisme laten we ons hopelijk niet langer voor de gek houden over wat er werkelijk gaande is in Oekraïne. Denk maar niet dat het Eurovisiesongfestival 2023 gehouden zal gaan worden in Kiev. Dat durf ik rustig te voorspellen. Deze situatie zal namelijk maximaal worden uitgebuit door de zionistische poppenspelers.

Precies nadat de plandemie opeens voorbij was brak immers gelijk de oorlog uit in Oekraïne. Dat is voor mij te toevallig om toeval te kunnen zijn. Betekent dit dat Vladimir Putin (1952) ook een marionet is? Het antwoord op deze vraag moet ik vooralsnog schuldig blijven, maar het is voor mij wel duidelijk dat Rusland in februari gedwongen werd tot ingrijpen, omdat het anders erg slecht zou gaan aflopen voor de vier miljoen inwoners van de Donbass.

Verder weten we allemaal dat de neppandemie helemaal niet voorgoed voorbij is. Al die waanzinnige maatregelen zijn gewoon eventjes opgeschort. Na de voorgelogen vleermuisgriep komt er nu wellicht een nieuwe pokkenvariant, mogelijk deze zomer al. Voor mij is het echter volkomen duidelijk dat de verspreiding van welke vermeende ziekte dan ook voornamelijk een gevolg is van wat er in de levensgevaarlijke experimentele spuitjes zit. De poppenspelers hebben in ieder geval veel geleerd van de afgelopen twee jaren. Zodra er weer een nieuwe plandemie wordt uitgeroepen zal de “aanpak” ervan daarom gelijk worden getild naar een transnationaal niveau, zodat we in één klap midden in die fascistische wereldoverheersing zullen zitten. Ondertussen zal die oorlog in Oekraïne niet alleen doorgaan, maar naar verwachting ook escaleren. Gecombineerd met van hogerhand georganiseerde voedselschaarste en problemen met de levering van elektriciteit en gas zal dit voor een ideale chaos zorgen van waaruit velen de aangereikte Nazi-Wereld-Ordening maar al te graag als oplossing zullen accepteren.

Op de valreep wil ik daarom graag nog één keer een grote middagpresentatie gaan geven, zolang het nog kan. Dit staat gepland op zaterdag 3 september en zal weer centraal in Nederland plaatsvinden. De insteek hiervan is een vriendenmiddag voor iedereen die Pateo een warm hart toedraagt. Mijn streven is om er ondanks alles vooral een plezierige bijeenkomst van te maken, waarin ook veel gelachen zal gaan worden. Ik wil het dan namelijk gaan hebben over taal als het belangrijkste instrument van ons bewustzijn. Onze taal zit bovendien vol met uiterst merkwaardige vertalingen en verbasterde gezegden, die we zo gewoon zijn gaan vinden dat er niet dieper over wordt nagedacht. Dat zal deze middag echter wel gebeuren, met naar verwachting de nodige hilariteit tot gevolg. Wil je deze conference niet missen, meld je dan snel aan. De naar verwachting eerste 40 aanmelders ontvangen bij binnenkomst een gratis boek, zolang de voorraad strekt.


De gegeven Spoedcursus Bijbelstudie is leverbaar als videopresentatie

Op zaterdagmiddag 23 april jl. werd de Spoedcursus Bijbelstudie gegeven op dezelfde locatie als waar ook de middagconference van 3 september gehouden gaat worden. Heb je deze spoedcursus moeten missen maar ben je wel benieuwd naar hetgeen daar is gepresenteerd, dan kun je betreffende video bestellen voor slechts € 15. Zolang de voorraad strekt kan daarbij zelfs het bijbehorende boek met een fikse korting worden besteld. Wie aanwezig was bij deze middagpresentatie kan kosteloos toegang krijgen tot deze video. Neem in beide bevallen even contact met mij op, zodat ik kan aangeven hoe dit in zijn werk gaat.


Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

Pateo.NL : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)Af- of aanmelden

Dit is de tweehonderdenelfde Nederlandstalige Nieuwsbrief van Pateo.NL. Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Bulletin @ Pateo.NL (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief naar jou is doorgestuurd, zowel vanuit jouw vorige e-mailadres als door iemand anders). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde e-mailadres te sturen, doe je het omgekeerde (wanneer je nog niet op de mailinglijst staat).


© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2022/05/20.