Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo Nieuwsbrief nr. 194

Pateo Nieuwsbrief van zondag 18 oktober 2020 over schaken als metafoor voor spiritualiteit

Door op de betreffende link te klikken ga je gelijk naar dat gedeelte van deze nieuwsbrief.


Zou jij slagen voor de eindtoets van het basisonderwijs van 125 jaar geleden?

Op het internet vond ik onlangs een basisschooleindtoets uit 1895, afgenomen in de staat Kansas. Ik kon mijn ogen bijna niet geloven, want ik weet zeker dat tegenwoordig niet één leerling uit groep 8 deze toets kan halen. Sterker nog, ook de meeste middelbare scholieren zullen ervoor zakken, zelfs tot en met de hoogste klassen. Dat het reguliere onderwijs de afgelopen eeuw steeds verder is uitgehold, dat was mij allang duidelijk. Maar dat deze onderwijsvernieuwing (lees: onderwijsvernieling) zo drastisch is geweest, dat wist ik nog niet.

Terwijl steeds meer mensen hun best doen om hun spieren goed getraind te krijgen en te houden, beseffen maar weinigen dat dit ook nodig is voor onze mentale “spieren”, namelijk ons verstand. Dankzij eerst de rekenmachine, daarna de aan het internet verbonden schootcomputer en nu de “slimme telefoon” hebben we steeds meer verstandstraining uitbesteed aan elektrische hulpmiddelen. Daardoor lijken we veel slimmer dan we in werkelijkheid zijn. Dat is namelijk net als met een elektrische fiets meedoen aan een wielerwedstrijd.

Als één van de meest bekende complotonderzoekers van de Lage Landen kan ik niet anders dan concluderen dat er moedwil zit achter deze systematische onderwijsvernieling. Het zou me niets verbazen als het Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) van een eeuw geleden qua diepgang kon tippen aan het tweetalig gymnasium van tegenwoordig. Of overdrijf ik nu een beetje? Hoe dan ook, de mensheid gaat steeds sterker gebukt onder mentale degeneratie. Naast verslechterde “voeding” (lees: vulling), verdovende middelen en de entertainmentindustrie is onderwijsvernieling hiervan een belangrijke oorzaak.


Wat is het werkelijke doel van Bijbelstudie?

Een groot deel van de hedendaagse mensen reageert bijna allergisch op het woord “Bijbel”. En dat is ook goed te begrijpen. Sinds mensenheugenis hebben gelovigen namelijk de neiging om hun eigen geloofsovertuigingen af te zetten tegen die van anderen, waarbij die andersgelovigen of ongelovigen steevast worden gedenigreerd tot ketters of heidenen. En niemand vindt het nu eenmaal fijn om in een hoek gedrukt te worden of iets opgedrongen te krijgen.

We dienen echter goed te beseffen dat de essentie van ieder geloof het ontbreken van kennis is. Zou deze kennis niet ontbreken, dan is iemand namelijk geen gelovige, maar een wetende. Om dit gemis aan kennis te compenseren hebben gelovigen daar hun geloof voor in de plaats gesteld. Maar dat geloof mag door niemand in twijfel worden getrokken, want wie dat wel doet krijgt met het verdedigingsmechanisme van de gelovige te maken. Om het nog erger te maken ziet een gelovige het vasthouden aan diens geloofsovertuigingen juist als een kracht, waardoor diens defensie telkens hardnekkiger wordt.

Ik wil dit graag illustreren met een wellicht vreemd voorbeeld. Ik doe dat, omdat het direct adresseren van halsstarrige geloofsovertuigingen alleen maar averechts werkt. Het voorbeeld gaat dan ook niet direct over geloven, maar over het schaakspel, dat op hoog niveau beoefend een fascinerende denksport is.

Stel nu eens dat op een bepaald moment in de toekomst niemand ter wereld nog zou weten wat schaken precies is. Niet alleen kent dan niemand meer de regels, maar ook bestaat nergens meer een schaakbord, laat staan schaakstukken. Zelfs afbeeldingen ervan en partijnotaties zijn compleet verdwenen uit onze archieven en ons collectieve (onder-) bewustzijn. Het enige dat we nog weten is dat er heel lang geleden Verheven Meesters waren, zoals Max Euwe (1901 – 1981), Bobby Fischer (1943 – 2008), Anatoly Karpov (1951), Garri Kasparov (1963) en Magnus Carlsen (1990). Zonder zelf ook maar één schaakzet te hebben gedaan ontstonden er in die schaakloze toekomst opeens concurrerende schaakreligies. Zo geloofden de Fisheristen dat Bobby de zoon van de schaakgod was, die naar deze planeet was gestuurd om de mensheid te verlossen van onze schaakzonden. De Kasparovianen geloofden daarentegen dat Garri de enige echte schaakmessias is die ons kan bevrijden uit onze schaakloosheid. Maar volgens Karpovianen bood juist alleen het geloof in Anatoly toegang tot de schaakhemel. Daarnaast waren er ook nog heel veel mensen die meenden dat schaken domweg een mythe was die niet alleen nooit zou hebben bestaan, maar vooral onmogelijk zou zijn.

schaken als metafoor voor spiritualiteit

Bovenstaand voorbeeld mag dan wat vreemd zijn, maar we hoeven alleen maar ‘schaken’ te vervangen door ‘spiritualiteit’ om te zien wat ik bedoel. Bedenk hierbij dat waarachtige Spiritualiteit een werkwoord is! Er zijn in het verleden tal van Meesters geweest. Maar in plaats van te doen wat deze Meesters deden (dus zelf ook steeds beter leren “schaken”) lezen gelovigen liever verhalen over hoe het is om te “schaken”. En terwijl ze daarover lezen, fantaseren ze dat ze zelf aan het “schaken” zouden zijn.

Net als bij schaken gelden ook voor Spiritualiteit zeer strikte regels. En evenzo is er een strijd gaande van de witte stukken (het Licht) tegen de zwarte stukken (de duisternis). Maar steeds meer gelovigen hebben zich laten wijsmaken dat er helemaal geen strijd nodig zou zijn, en dat ze zelfs zonder te spelen al overwinnaar zouden zijn. Daarnaast zijn ze op tal van andere manieren voor de gek gehouden en in de war gebracht. Ondertussen verdwijnt de Waarheid steeds verder in de vergetelheid.

Nagenoeg alles wat tegenwoordig te koop is onder de noemer “spiritualiteit” heeft daar helemaal niets mee van doen. Dit zijn allemaal slechts praatjes die precies aansluiten bij de fantasie van de gelovigen, die het daarom onmiddellijk herkennen als hun “waarheid”. De populariteit ervan is omgekeerd evenredig met de spirituele juistheid van deze pseudo-spiritualiteit inclusief alle georganiseerde religies en niet te vergeten de New Age-grabbelton. Hoe meer volgelingen een “guru” heeft, des te minder gaat diens boodschap over zuivere Spiritualiteit.

Twee millennia geleden was populaire “spiritualiteit” evenmin waarheidsgetrouw. Maar gelukkig zijn diverse boekrollen bewaard gebleven waarin de essentie van “schaken” (lees: Spiritualiteit) in een geheimtaal was opgetekend. Deze gebundelde boekrollen kennen we tegenwoordig als de Bijbel. Deze bundel staat boordevol verhalen over “schaakgrootmeesters” en hun Levende benadering van het “schaakspel”. Gelovigen weten dat er in het tweede deel van deze verhalenbundel veel gelijkenissen staan, maar ze weten niet dat ook het verhaal eromheen een gelijkenis is, en dat geldt ook voor de belangrijkste verhalen uit het eerste deel. Ik bestudeer de Bijbel nu al een tijdje, en hoewel het is gekaapt door gelovigen, gaat het juist niet over geloven, maar over hoe tot Waarachtig Weten te komen. Via codewoorden wordt daarin heel precies aangegeven hoe te “schaken”, dat wil zeggen Spiritueel tot Leven te komen.

Wil je nog voordat je sterft echt leren “schaken”, ga dan de Bijbel bestuderen als een diepzinnig puzzelboek. En het mooie is dat de geheimtaal in de gehele bundel op dezelfde manier is gehanteerd. De schrijvers van het nieuwe deel schreven niet alleen in dezelfde taal als die van de versie die ze lazen van het oude deel, ook begrepen ze de codewoorden uit die oude verhalen. Op eenzelfde manier schreven ze hun modernere verhalen van het nieuwe deel, die overigens aanvankelijk alleen mondeling werden doorgegeven. Kortom, zodra je een woord waar dan ook in de Bijbel hebt ontcijferd, weet dan dat deze betekenis geldt in ieder Bijbels verhaal. En verder is ook bij dit puzzelen het begin het moeilijkste gedeelte. Daarom wil ik je graag op weg helpen door de ontcijfering van de belangrijkste puzzelstukjes met jou te delen. Dan blijft er dus nog maar één vraag voor jou open: hoe graag wil jij nu leren “schaken”?


Het Wholly Science-opleidingsprogramma staat als een huis!

Het doel van het Wholly Science-opleidingsprogramma is om zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te leren “schaken”. Het fundament ervan wordt uitgelegd in de 8 basismodules van Niveau 1. Daarna is het essentieel dat je via de 7 analysemodules van Niveau 2 jezelf beter leert kennen. De wetenschappelijke hiërarchie komt aan bod in de 6 kernmodules van Niveau 3, waarbij dit alles wordt toegepast op het bevorderen van algeheel welzijn in de afsluitende 7e module. Nadat dit verdiepingsniveau is voltooid gaat Niveau 4 over de geschiedenis van alles wat relevant is voor het “schaken”. Dit vierde Niveau omvat 12 historische modules. Tot besluit vindt op Niveau 5 de inwijding in de geheimen van het “schaken” plaats via 5 hoofdmodules, waarna dit alles in de praktijk kan worden gebracht.

Hoewel deze 39 modules al enige tijd beschikbaar zijn (zowel in het Nederlands als in het Engels), en het geheel als een huis (op rots) staat, blijven mijn inzichten onverminderd voortschrijden. Het delen van mijn nieuwste ontdekkingen doe ik via aanvullende video’s die aan de betreffende module worden toegevoegd. De afgelopen week heb ik dit bijvoorbeeld gedaan voor de modules 1C en 3A (en voor 3G had ik dit al begin augustus gedaan).

Tot op heden is nog niemand begonnen aan Niveau 5. Dat verbaast mij, want pas bij deze initiatie wordt getoond hoe alles op een prachtige manier in elkaar grijpt, en wordt de brug geslagen naar de praktijk van het “schaken”. Daarbij zal het je hopelijk niet verbazen dat de ontcijfering van de belangrijkste Bijbelteksten en het verduidelijken van deze betekenissen de hoofdmoot vormen van Niveau 5. Hier ga ik er overigens aanzienlijk dieper op in dan bij Heelige Schrift TV. Daarnaast ben ik ook begonnen aan een reeks van korte video’s met geschreven tekst (in het Nederlands, Engels en Duits) om de Bijbelse Waarheid onder de aandacht te brengen.

Iedere abonnee op deze nieuwsbrief heeft de mogelijkheid om de Bijbel te lezen. Toch doet vrijwel niemand dit. Evenzo leest bijna niemand de kleine lettertjes van een contract. Maar door na te laten om iets te lezen wordt het niet minder rechtsgeldig. Niemand van ons kan na het overlijden beweren “het niet geweten te hebben”, want we hadden deze “kleine lettertjes van ons contract” (lees: de Bijbel) wel kunnen lezen indien we dit belangrijk genoeg hadden gevonden. Kortom: eigen schuld, dikke bult.

Tot besluit overweeg ik om wellicht volgend voorjaar weer een Wholly Science-week te organiseren, bedoeld voor iedereen vanaf Niveau 3 van het Opleidingsprogramma. Het zal een week worden vol diepgaande kennis, zelfreflectie, natuur, inspanning, ontspanning en gezonde voeding. De details moeten nog worden ingevuld, maar daartoe wil ik eerst graag weten hoeveel animo er voor zo’n studieweek is. Heb jij belangstelling om hier indien mogelijk aan deel te nemen, laat me dit dan graag per omgaande weten. Ik zal je dan hierover op de hoogte houden.


Wat? Niets over de uitgeroepen pandemie en de draconische maatregelen?

Nee, want zolang je niet zelf kunt “schaken” ben je hooguit een pionnetje in het spel van degenen die dit wel kunnen. Denk je nu dat indien alle pionnetjes zich zouden verenigen, er dan een ander spel gespeeld zou kunnen worden of dat er dan wel zinvolle tegenzetten mogelijk zouden zijn? Laat ik dan als antwoord hierop Jedi-meester Yoda uit de Star Wars-saga aanhalen: “Onderschat nooit de kracht van de Donkere Kant!” Deze duistere krachten hebben via hun marionet-bestuurders na jarenlange voorbereidingen (in het diepste geheim) 7 maanden geleden heel brutaal onze vinger gepakt, en nu willen ze onze hele hand, om deze nooit meer los te laten. Onwetende pionnetjes hebben geen schijn van kans in dit duivelse spel. Wie daarom zelf wil leren “schaken”, die geeft zich nu op voor “schaakles” (lees: het Wholly Science-opleidingsprogramma) om zichzelf daarmee om te scholen tot “Jedi-meester” (of “Sourceror”, zoals ik deze bekwaamheid in het Engels noem, wat we vertaald naar het Nederlands “Bronschepper” zouden kunnen noemen). Is deze opleiding iets voor jou om mee te beginnen (of verder mee te gaan)?

Iemand die zich met de gezondheid of het welbevinden van anderen bezighoudt zonder minimaal de basiskennis van het allesomvattende paradigma van Wholly Science in huis te hebben, is in mijn ogen onverantwoord bezig. Iemand die zich spiritueel wil ontwikkelen maar zich niet verdiept in Wholly Science houdt zichzelf voor de gek. Iemand die wil begrijpen hoe alles met alles samenhangt zonder dit te baseren op Wholly Science doet aan luchtfietserij en fantaseert een eigen luchtkasteel. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden geven.

Wholly Science onthult aan jou de logica achter de waargenomen werkelijkheid. Pas wanneer je deze logica ten volle begrijpt, kun je zelf een “schaakzet” doen, mits je precies begrijpt hoe onwetende “pionnen” worden bewogen.

Uiteindelijk wordt Wholly Science het allesomvattende paradigma voor alle mensen. Hoe snel deze omarming zal gaan hangt mede van jou af. Doe je mee? Ik garandeer jou dan een aaneenschakeling van duizelingwekkende aha-momenten! Alles, maar dan ook echt alles, valt hierdoor op zijn plaats. Dus, waar wacht je nog op?!

Bedenk dat hardnekkige problemen alleen kunnen worden opgelost op een hoger niveau van begrijpen dan waarop ze zijn ontstaan. Wholly Science brengt jou naar een steeds hoger begripsniveau! Activisme en klokkenluiden op hetzelfde niveau heeft dan ook geen enkele zin. Het geeft namelijk aandacht aan het gewone niveau, dat daardoor alleen maar sterker wordt. Wie slim is, gebruikt Wholly Science om het gewone niveau te ontstijgen. Hoe slim ben jij of wil jij zijn?


Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

Pateo.NL : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)Af- of aanmelden

Dit is de honderdenvierennegentigste Nederlandstalige Nieuwsbrief van Pateo.NL. Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Bulletin @ Pateo.NL (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief naar jou is doorgestuurd, zowel vanuit jouw vorige e-mailadres als door iemand anders). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde e-mailadres te sturen, doe je het omgekeerde (wanneer je nog niet op de mailinglijst staat).


 

Deze Pateo Nieuwsbrief is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2020/12/04.