Naar de Nederlandstalige introductiepagina van Pateo.nl
Naar het keuzemenu van Pateo.nl
Wisselen van taal op Pateo.nl

Pateo Nieuwsbrief № 197

Pateo Nieuwsbrief van maandag 25 januari 2021 over de ware reden voor de injecties

Door op de betreffende link te klikken ga je gelijk naar dat gedeelte van deze nieuwsbrief.


Doorzie de misleidende bewoordingen

We worden door de overheid en de gecontroleerde media nu al bijna een jaar lang gebombardeerd met misleidende bewoordingen. In deze inleiding van deze nieuwsbrief wordt dit echter systematisch ontzenuwd.

Om te beginnen wordt er gezegd dat sommige mensen het vermeende “coronavirus” zouden hebben (gehad). Dit zou dan zijn geconcludeerd op basis van een positieve uitslag van de PCR-test. Deze test past op een piepkleine hoeveelheid genetisch materiaal een polymerasekettingreactie (of Polymerase Chain Reaction in het Engels) toe om dit zodanig te multipliceren dat het kan worden geanalyseerd. Indien deze test aantoont dat er een virus aanwezig is in het afgenomen keel- of neusslijm, dan wordt daaruit geconcludeerd dat diegene besmet zou zijn met het virus genaamd “SARS-CoV-2” (als afkoring van de Engelstalige omschrijving Severe Acute Respiratory Syndrome – Corona Virus – 2, als opvolger van “SARS-CoV-1” uit 2003), wat de veroorzaker zou zijn van een (vermeende) ziekte genaamd “COVID-19” (Corona Virus Disease 2019). Maar is dat eigenlijk wel zo? Laten we eens wat dieper kijken, en onderzoeken wat deze test nu werkelijk doet.

Een virus is niets anders dan een piepklein, levenloos bolletje met eiwitten aan de buitenkant en genetisch materiaal aan de binnenkant. Pas wanneer een levende cel zich hecht aan dit levenloze bolletje en het genetische materiaal ervan in deze levende cel komt en wordt geactiveerd, alleen dan is er sprake van een virusinfectie. En zelfs dan is er voor een gezond iemand nog helemaal niets aan de hand, want het natuurlijke balanswaarborgsysteem (ook wel het afweersysteem of het immuunsysteem genoemd) detecteert dit onmiddellijk en isoleert vervolgens deze geïnfecteerde lichaamscel en verwijdert deze.

Genetisch materiaal bestaat uit een reeks van vier verschillende nucleobasen. De volgorde waarin deze nucleobasen zijn geplaatst bepaalt de genetische identiteit. In het geval van DNA (desoxyribonucleïnezuur of Deoxyribo-Nucleic Acid in het Engels) gaat het om de nucleobasen adenine, thymine, guanine en cytosine. Omdat het DNA van ieder mens anders is kan van een gevonden bloedspoor worden vastgesteld of dit wel of niet afkomstig is van een vermeende dader. Evenzo heeft ieder virus een unieke genetische identiteit, en kan diens kern in plaats van DNA ook RNA (Ribonucleïnezuur of Ribo-Nucleic Acid) bevatten. Waar DNA bestaat uit twee verbonden strengen, bestaat RNA uit slechts één streng (en heeft daarin uracil de plaats van thymine ingenomen).

Om een lang verhaal niet nog langer te maken zou je verwachten dat de zogenaamde “coronatest” gebaseerd is op de genetische identiteit van SARS-CoV-2, maar dat is helemaal niet zo. De PCR-test geeft alleen maar aan of er viraal RNA in iemand neus- of keelslijm aanwezig is, en dus niet of iemand hier ook daadwerkelijk mee is geïnfecteerd, en al helemaal niet of het hier gaat om SARS-CoV-2. Vrijwel niemand met een positief PCR-testresultaat is echt ziek, laat staan besmettelijk. Het iedere dag opnieuw tellen van positieve PCR-testuitslagen en daarover publiceren is volkomen waanzin, want het zegt helemaal niets. En dat is niet alleen mijn conclusie, want dat werd zelfs beaamd door de uitvinder van deze PCR-test, Kary Mullis (1944 – 2019), die voor deze uitvinding in 1993 de Nobelprijs voor Scheikunde ontving. Toen hij vervolgens ook nog eens ging zeggen dat er helemaal geen wetenschappelijk bewijs is voor HIV (als afkorting van de Engelstalige aanduiding Human Immunodeficiency Virus) als veroorzaker van de (vermeende) ziekte AIDS (als afkorting van de Engelstalige aanduiding Acquired Immune Deficiency Syndrome), raakte hij steeds verder in ongenade bij de hogepriesters van het sciëntisme. Maar Kary Mullis was daarentegen wel een echte wetenschapper, die zich niet liet corrumperen door geld of roem. Helaas was hij de uitzondering die de regel bevestigde, want universitaire “wetenschap” is inmiddels corrupt tot op het bot, met “virologie” als absoluut dieptepunt, dat net als de rest van de “medicinale wetenschap” volkomen danst naar de pijpen van de farmaceutische maffia. Iedereen die dit als “geneeskunde” durft te benoemen heeft een ernstige verstandelijke beperking.

Kortom, heeft iedereen met een positieve PCR-testuitslag “corona”? Nee, absoluut niet! En bestaat het “coronavirus” eigenlijk wel? Nou, daarvoor is nog altijd geen enkel wetenschappelijk bewijs geleverd. Maar hoe zit het dan met al die “coronapatiënten” die inmiddels zijn overleden of op een IC-afdeling (Intensive Care) liggen? Dat is inderdaad een goede vraag, die in het volgende deel wordt beantwoord.


De cijfers liegen niet! Of toch wel?

De overheid en de gecontroleerde media bedrijven pure propaganda en schetsen een werkelijkheid die er helemaal niet is. De IC-afdelingen zouden helemaal vol liggen (met “coronapatiënten”), maar een enkele moedige insider durft dit keihard tegen te spreken. Wij moeten zogenaamd veel waardering hebben voor de mensen in de zorg, maar voor corrupte witte-jassen-criminelen heb ik geen greintje respect. Niets van wat hierboven staat opgetekend is hen onbekend, maar toch spelen zij allemaal als huichelende volksverraders mee met deze megaleugen.

Er zijn in 2020 aanzienlijk meer mensen overleden dan in de jaren ervoor. En dit extra aantal komt ongeveer overeen met het officiële aantal “coronadoden”. Ik durf hier rustig te stellen dat een groot deel van deze extra sterfgevallen is veroorzaakt door sociale isolatie, door aangeprate angst en de door voorgeschreven “coronabehandeling”, en is hier dus sprake van dood door schuld. Want alleen met een significant hoger sterftecijfer konden al die absurde, draconische maatregelen worden verkocht aan al die lichtgelovige en slechtgeïnformeerde mensen.

Vanwege de megabelangen die hier meespelen zijn degene die de cijfers aanleveren niet neutraal. We krijgen daarom gekleurde cijfers voorgeschoteld, die geen reële afspiegeling vormen van de werkelijkheid. De overheid, de zorg en de gecontroleerde media zweren samen om de illusie van een wereldwijde pandemie overeind te houden, terwijl er in feite helemaal niets bijzonders aan de hand is. Maar wat is dan de reden van deze wereldwijde samenzwering, wil je misschien weten? Dat komt nu.


Wat zit er nu echt in de injecties?

De injecties, geleverd door BioNTech/Pfizer, dragen de naam Comirnaty. In de betreffende bijsluiter staat het volgende over de werking ervan:

Het nucleoside-gemodificeerde boodschapper-RNA in Comirnaty is geformuleerd in lipidenanodeeltjes, waardoor afgifte van het niet-replicerende RNA in gastcellen mogelijk is om het S-antigeen van SARS-CoV-2 tot transiënte expressie te brengen. Het mRNA codeert voor het in de membraan verankerde S-eiwit over de volledige lengte met tweepuntsmutaties binnen de centrale helix. Mutatie van deze twee aminozuren tot proline vergrendelt het antigeen S in een prefusie-conformatie die nodig is om een juiste immuunrespons op te wekken. Het vaccin leidt tot zowel neutraliserende antistoffen als cellulaire immuunresponsen op het spike-(S)-antigeen, wat mogelijk bijdraagt tot de bescherming tegen COVID-19.

Ik raad je aan om de laatste bijzin nogmaals te lezen, want het kernwoord daarin ontkracht al het virologische jargon van daarboven. Uiteraard bedoel ik het woord “mogelijk”. Er staat daar dus voor alle duidelijkheid niet “naar verwachting” of “(zeer) waarschijnlijk”. Evenzo kan iemand die een staatslot koopt mogelijk de hoofdprijs winnen, maar de kans daarop is uiterst miniem. Zouden ze bij BioNTech/Pfizer weten dat de kans dat Comirnaty daadwerkelijk bescherming biedt tegen deze “levensgevaarlijke pandemie” uiterst miniem is?

Wil je echt weten wat deze injectie veroorzaakt in een menselijk lichaam, dan dien je te onderzoeken wat de werking is van het S-antigeen. Doe daarom net als ik jouw eigen onderzoek, en dan zul je vinden dat dit S-antigeen (ook wel S-arrestin genoemd) het vermogen van de pijnappelklier om licht op te nemen tegengaat. Daar is het dus allemaal om te doen! Blijkbaar zet natriumfluoride (in vrijwel iedere tandpasta en in veel landen ook toegevoegd aan het leidingwater) onvoldoende zoden aan de dijk, en is het nu tijd geworden voor zwaarder geschut. De injecties dienen dus om de pijnappelklier definitief buiten werking te stellen. Waarom, zo wil je misschien weten? Dat komt nu.


Wat is de werkelijke agenda hierachter?

De pandemie is dus nep. Er gaan wereldwijd wel wat meer mensen dood dan voorheen, maar dat wordt doelbewust gedaan als gevolg van criminele behandelprotocollen en corrupte overheidsmaatregelen. Daardoor worden veelal oude en zwakke mensen opgeofferd om de leugen te kunnen laten regeren. Want die leugen kan alleen maar doorgaan met regeren zolang er voldoende lichtgelovige en slechtgeïnformeerde mensen zijn die hierin geloven.

De mondiale machtswellustelingen weten dat ze moeten opschieten. Net zoals het iedere ochtend weer licht wordt, en zoals er ieder voorjaar opnieuw weer meer licht dan duisternis in een etmaal is, zo komt er ook meer licht in het menselijk bewustzijn als gevolg van de overgang van het IJzeren Tijdperk naar het Bronzen Tijdperk. Sinds 2012 zitten wij in die overgang. En daardoor krijgen steeds meer mensen door dat zaken waarin ze voorheen nog geloofden helemaal niet waar zijn. Dat proces wordt ‘ontwaken’ genoemd, eerst maatschappelijk en daarna mogelijk ook Spiritueel.

De mondiale machtswellustelingen proberen uit alle macht dit collectieve ontwaken tegen te gaan. Maar blijkbaar werkt hersenspoeling via de gecontroleerde media in combinatie met chemicaliën in ons eten, drinken en voorgeschreven “medicijnen” niet meer voldoende. Daarom moet dit ontwaken nu met sterkere middelen worden geblokkeerd.

Het echte probleem volgens de mondiale machtswellustelingen is namelijk de mens. Daarom wordt het weer gemanipuleerd om vervolgens de mens er de schuld van te geven. En ook is de mens volgens hen schuldig aan deze levensgevaarlijke pandemie (die eveneens door die “elite” zelf is bedacht). De mondiale machtswellustelingen creëren telkens weer problemen en leggen vervolgens keer op keer de schuld neer bij de mens. Lichtgelovige en slechtgeïnformeerde mensen geloven dit en laten zich daardoor aanpraten dat zij hier schuldig aan zouden zijn, net zoals de religies dit altijd al deden, daarna gevolgd door de financiële instellingen.

Wakkere mensen die deze misleiding kunnen doorzien weten dat zij in werkelijkheid onschuldig zijn of dit (weer) kunnen worden. Echter, de mondiale machtswellustelingen hebben geen macht over onschuldige mensen, en dat vinden ze vreselijk. Dat is in feite de kern van wat er al duizenden jaren lang speelt op deze planeet. Een kleine club van parasieten kan alleen maar doorgaan met parasiteren zolang er voldoende lichtgelovige en slechtgeïnformeerde mensen zijn die erin geloven schuldig te zijn en doen wat de “elite” hen opdraagt. Maar nu zijn deze parasieten bang dat er te veel mensen wakker gaan worden, en halen ze daarom alles uit de kast om dit ontwaken tegen te gaan.


Wat kun je doen?

Wat je aandacht geeft, dat groeit daardoor, en wordt zo steeds sterker. Het afgelopen kalenderjaar heb ik daarom zo weinig mogelijk aandacht gegeven aan deze plandemie. Maar nu de injectiespuiten klaarliggen kan ik dit niet langer negeren.

Maar wat kunnen we dan doen? Heeft het zin om openlijk de strijd aan te gaan met een overheid die zich het monopolie op geweld heeft toegeëigend? Heeft het zin om smeekbedes te richten aan acterende “volksvertegenwoordigers”? Heeft het zin om via de ceremoniële verkiezingen te trachten tot een andere koers te komen? In 2012 dacht ik nog dat we het systeem van binnenuit zouden kunnen veranderen, en heb daarom als lijsttrekker van een nieuwe partij meegedaan aan de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Anno 2021 denk ik dat het systeem uitsluitend de belangen van de mondiale machtswellustelingen dient, en dat het daarom zinloos is om te trachten op die manier tot een oplossing te komen.

De enige echte oplossing zit in ieder mens zelf. Ieder mens is namelijk geschapen naar het evenbeeld van God, zo staat geschreven in het eerste hoofdstuk van de Bijbel. Voor mij is het Woord van God het Allerhoogste Woord, en bestudeer ik dit daarom zeer grondig. Wie dat Woord werkelijk begrijpt, die wordt daardoor geleid naar de Waarheid. En alleen deze Waarheid kan ons werkelijk bevrijden.

Ook dit is de mondiale machtswellustelingen niet onbekend, en daarom zijn er religies die het werkelijk gaan begrijpen van het Woord van God juist tegenwerken. Alles gebeurt overigens in alle openheid, want op die manier kunnen de mondiale machtswellustelingen hun handen in onschuld wassen. Daarom schreef bijvoorbeeld zionist Karl Marx (1818 – 1883) dat religie ‘opium van het volk’ is. Daarmee gaf hij aan het geloven in een religie resulteert in bewustzijnsvernauwing.

Het essentiële woord is inderdaad ‘bewustzijn’. Mensen met een laag en nauw bewustzijn laten zich een schuld aanpraten en verspelen daardoor de mogelijkheid om een evenbeeld van God te kunnen gaan worden. Maar mensen die doen wat God van ons vraagt en bewust aan zichzelf werken om hun eigen bewustzijn hoger en breder te maken, die behouden deze mogelijkheid om dit evenbeeld uiteindelijk in zichzelf te kunnen gaan realiseren. Echter, het grootste obstakel voor deze bewustzijnsontwikkeling zijn wijzelf. Zonder hulp van een op de Waarheid gebaseerde “school” is dit daarom onmogelijk, want niemand kan zichzelf aan de eigen haren omhoogtrekken. Een dergelijke school wordt jou geboden door Wholly Science.

Voel jij dat er nu iets moet gebeuren? Begin dan vandaag nog met het bestuderen van Wholly Science of ga hier mee verder! Anders gezegd: waarmee laat jij je liever inspuiten, met farmaceutisch vergif waarmee jij jouw pijnappelklier de genadeklap geeft of met de Verlichtende Logica die we kunnen vinden in het Woord van God? Weet dat je geen twee heren kunt dienen. Welke heer kies jij? Die van het Licht? Of die ervoor zorgt dat het licht niet meer doordringt tot jouw pijnappelklier?

Wil je, tot besluit, deze nieuwsbrief blijven ontvangen, zorg er dan voor dat je minimaal het introductieaanbod voor het Wholly Science-opleidingsprogramma hebt aangeschaft.


Bedankt voor het lezen (en desgewenst doorsturen of herpubliceren) van deze Pateo Nieuwsbrief.

Met Liefde en Wijsheid,

Johan Oldenkamp

Pateo.NL : Wholly Science (“de helende hereniging van waarachtige Wetenschap en solide Spiritualiteit”)Af- of aanmelden

Dit is de honderdenzevenennegentigste Nederlandstalige Nieuwsbrief van Pateo.NL. Wil je deze Pateo Nieuwsbrief niet langer in jouw mailbox ontvangen, stuur dan even een berichtje naar Bulletin @ Pateo.NL (zonder spaties) met als onderwerp ‘Afmelding Nieuwsbrief’ (tenzij deze Nieuwsbrief naar jou is doorgestuurd, zowel vanuit jouw vorige e-mailadres als door iemand anders). Door ‘Aanmelding Nieuwsbrief’ naar hetzelfde e-mailadres te sturen, doe je het omgekeerde (wanneer je nog niet op de mailinglijst staat).


 

Deze Pateo Nieuwsbrief is ook beschikbaar in het Engels.

© Pateo.NL : Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2021/01/26.